O Werbistach

O. Mariusz Mielczarek SVD, Boliwia (fot. archiwum o. Mariusza)

Nazwa oficjalna:

Zgromadzenie Słowa Bożego (Societas Verbi Divini – SVD)

Nazwa potoczna:

Werbiści

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodowym zgromadzeniem misyjnym kapłanów i braci zakonnych. Naszym głównym charyzmatem jest praca misyjna. Nasi kapłani i bracia, pochodzący z kilkudziesięciu narodowości, pracują w prawie 80 krajach i terytoriach zamorskich na wszystkich kontynentach.

Gdzie pracujemy?

Pracujemy we wspólnotach już uformowanych, ale także tam, gdzie Ewangelia Chrystusa dotarła niedawno. Nierzadko jesteśmy pierwszymi jej zwiastunami. Prowadzimy parafie, uniwersytety i szkoły (wyższe, średnie i podstawowe). W pracy duszpasterskiej współpracujemy z lokalnym laikatem, organizujemy kursy dla katechistów i animatorów świeckich. Nasze szkoły mają świeckich nauczycieli, stowarzyszenia i komitety; nasze prokury misyjne i instytuty mają swoich dobrodziejów. Pracujemy wśród emigrantów i uchodźców, angażujemy się w działalność mass-mediów (programy radiowe i telewizyjne, studia telewizyjne, studia nagrań, wydawnictwa prasowe i książkowe itp.).

Werbisci.pl

Więcej informacji na temat zgromadzenia znaleźć można na stronie www.werbisci.pl