Msze Święte Wieczyste

Praktyka Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych sięga 1910 roku, gdy po raz pierwszy nasze Zgromadzenie otrzymało zgodę od Stolicy Apostolskiej na odprawianie Mszy św. zbiorowych w powierzonych sobie intencjach.

Obecnie za wszystkie osoby, tak żyjące jak i zmarłe, wpisane pojedynczo do Księgi Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych, codziennie odprawione zostaje 7 Mszy św. Każda z tych Mszy św. jest sprawowana w innym kraju. Jedna z nich odprawiana jest w Polsce.

UWAGA!

Msze Święte Wieczyste mogą być zamawiane tylko za konkretną osobę znaną z imienia i nazwiska. Nie można zatem zamawiać intencji grupowych (np. za rodzinę Kowalskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych rodziców itp.) czy ogólnych (np. o pokój).
– Więcej informacji w sekcji Pytania i odpowiedzi

 Ojciec Święty Franciszek specjalnym dokumentem wyraził zgodę na kontynuowanie przez Zgromadzenie Słowa Bożego Misyjnych Mszy Świętych Wieczystych:

Wszystkim uczestnikom Misyjnych Mszy Świętych Wieczystych z serca hojnie udzielamy naszego Apostolskiego Błogosławieństwa i jednocześnie wyrażamy nasze głębokie uznanie tym, którzy spiesząc z pomocą głosicielom Ewangelii przyczyniają się do rozkrzewiania Słowa Bożego po całym świecie. Wraz z Panem udzielamy wszelkich darów niebios, które niech będą zachętą i pomocą w podejmowaniu zbożnego dzieła.

(Watykan, dnia 5 czerwca 2013 r.)

Osoba wpisana za życia ma w nich udział również po śmierci, bez konieczności czynienia dodatkowych adnotacji. W dowód wpisu otrzymuje się specjalny obrazek.

Środki pozyskiwane przez poszczególne klasztory wspierają misje prowadzone przez werbistów.

Do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych można wpisać każdego, podając imię i nazwisko:

  • dzieci, aby uprosić łaskę dobrego wychowania
  • chorych, aby uprosić łaskę zdrowia
  • osoby stojące z dala od Boga, aby uprosić łaskę nawrócenia
  • zmarłych, aby wybłagać łaskę szczęścia wiecznego

Będzie to najlepszy duchowy prezent z okazji urodzin, imienin, Chrztu Świętego, I Komunii Świętej, jubileuszu, bierzmowania, sakramentu małżeństwa, sakramentu kapłaństwa itp.

Zamów Msze Święte Wieczyste

Polecone nam osoby (żyjące lub zmarłe) wpisane zostają z imienia i nazwiska do Księgi Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych i codziennie odprawione zostaje za nie 7 Mszy Świętych.
Każda z tych Mszy św. jest sprawowana w innym kraju. Jedna z nich odprawiana jest w Polsce.