Praktyka Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych sięga 1910 roku, gdy po raz pierwszy nasze Zgromadzenie otrzymało zgodę od Stolicy Apostolskiej na odprawianie Mszy św. zbiorowych w powierzonych sobie intencjach.

Obecnie za wszystkie osoby, tak żyjące jak i zmarłe, wpisane pojedynczo do Księgi Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych, codziennie odprawione zostaje 7 Mszy św. Każda z tych Mszy św. jest sprawowana w innym kraju. W Polsce taką Mszę sprawuje się w Pieniężnie.

UWAGA! Msze Święte Wieczyste mogą być zamawiane tylko za konkretną osobę znaną z imienia i nazwiska. Nie można zatem zamawiać intencji grupowych (np. za rodzinę Kowalskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych rodziców itp.) czy ogólnych (np. o pokój).
 - Więcej informacji w naszej sekcji FAQ - 

Ojciec Święty Franciszek specjalnym dokumentem wyraził zgodę na kontynuowanie przez Zgromadzenie Słowa Bożego Misyjnych Mszy Świętych Wieczystych:
Wszystkim uczestnikom Misyjnych Mszy Świętych Wieczystych z serca hojnie udzielamy naszego Apostolskiego Błogosławieństwa i jednocześnie wyrażamy nasze głębokie uznanie tym, którzy spiesząc z pomocą głosicielom Ewangelii przyczyniają się do rozkrzewiania Słowa Bożego po całym świecie. Wraz z Panem udzielamy wszelkich darów niebios, które niech będą zachętą i pomocą w podejmowaniu zbożnego dzieła. (Watykan, dnia 5 czerwca 2013 r.)

Osoba wpisana za życia ma w nich udział również po śmierci, bez konieczności czynienia dodatkowych adnotacji. W dowód wpisu otrzymuje się specjalny obrazek.

Środki pozyskiwane przez poszczególne klasztory wspierają misje prowadzone przez werbistów.

Do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych można wpisać każdego, podając imię i nazwisko:

* dzieci, aby uprosić łaskę dobrego wychowania
* chorych, aby uprosić łaskę zdrowia
* osoby stojące z dala od Boga, aby uprosić łaskę nawrócenia
* zmarłych, aby wybłagać łaskę szczęścia wiecznego

Będzie to najlepszy duchowy prezent z okazji urodzin, imienin, Chrztu Świętego, I Komunii Świętej, jubileuszu, bierzmowania, sakramentu małżeństwa, sakramentu kapłaństwa itp.